پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

درآمدی به تاریخ ترجمه

ترجمه بازآفرینی علمی و هنرمندانه‌ی مواد متنی زبان مبدأ در زبان مقصد است که بر پایه‌ی ویژگی‌ها تعادل متنی صورت می‌گیرد و موجب تعامل بین ابنای بشر می‌شود. به علاوه...

برچسپ‌ها: ادبیات ، تاریخ ترجمه ، سید محمدحسین قریشی

$14.99

$21.00

ترجمه بازآفرینی علمی و هنرمندانه‌ی مواد متنی زبان مبدأ در زبان مقصد است که بر پایه‌ی ویژگی‌ها تعادل متنی صورت می‌گیرد و موجب تعامل بین ابنای بشر می‌شود. به علاوه رشد علمی در رهگذر تاریخ به وحود می‌آید. علوم بشری که مطالعات ترجمه هم از آن جمله است همگی از رهگذر رشد، خود آگاهی و تلاش‌های مستمر آدمی به وجود آمده‌اند.

تازه‌ترین‌ها