پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

سیب و فریب

آفتاب آینۀ ماست، اگر بگذارند صبح پشت درِ فرداست، اگر بگذارند خشک‌سالی به سر آمد، نفسی تازه خوش است وقت نوشیدن دریاست، اگر بگذارند  

برچسپ‌ها: ادبیات ، شعر ، محمد آصف رحمانی پارسی

$8.99

$12.60

آفتاب آینۀ ماست، اگر بگذارند
صبح پشت درِ فرداست، اگر بگذارند
خشک‌سالی به سر آمد، نفسی تازه خوش است
وقت نوشیدن دریاست، اگر بگذارند
 

تازه‌ترین‌ها