پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

شگفتی کودکان

ما کودکان خودرا «فرزند» می‌بینیم، «افراد جوان» که می‌دانیم چگونه رشد می‌کنند، تربیت می‌شوند و به بزرگسالی می‌رسند. اما آیا می‌دانیم چگونه ربوبیت واقعی یعنی «روح» یک کودک، رشد می‌کند...

برچسپ‌ها: آموزش و پرورش ، اجتماع ، روان‌شناسی کودک ، مایکل گوریان ، کودک

$14.99

$21.00

ما کودکان خودرا «فرزند» می‌بینیم، «افراد جوان» که می‌دانیم چگونه رشد می‌کنند، تربیت می‌شوند و به بزرگسالی می‌رسند. اما آیا می‌دانیم چگونه ربوبیت واقعی یعنی «روح» یک کودک، رشد می‌کند و شکل می‌گیرد؟ اگر طرح اولیه‌ای از رشد معنوی و نامرئی خویش داشتیم آیا خانواده و فرهنگ‌های بشری مسیری متفاوت را برای زندگی کودکان و بزرگسالان تعیین نمی‌کردند؟

تازه‌ترین‌ها