پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

پلیس مخفی

یکی بود یکی نبود. پسری بود که اسمش پویان بود. او به جادو اعتقاد داشت. یک روز داشت سعی می‌کرد پرواز کند اما همه مسخره‌اش می‌کردند. او هر روز سعی...

برچسپ‌ها: Children ، ادبیات ، مجموعه‌ی داستان‌ کوتاه ، کودک

$13.99

$19.60

یکی بود یکی نبود. پسری بود که اسمش پویان بود. او به جادو اعتقاد داشت. یک روز داشت سعی می‌کرد پرواز کند اما همه مسخره‌اش می‌کردند. او هر روز سعی و تلاش می‌کرد اما فایده‌ای نداشت. یک روز به حیاط رفت دید پرنده‌ها دارند چند گیاه مختلف می‌خورند. پویان تصمیم گرفت با آن چند گیاه یک معجون بساز. او معجون ساخت آنرا خورد و ...

تازه‌ترین‌ها