پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

پرده نشینان هری

پاره‌ای از متن عبدالرحمن بن‌عبدالجبار می‌گوید: بنای شهر هرات درعهد طهمورث بن‌هوشنگ بن فرست بن کیومرث بود و چون طهمورث درنعمت وناز عمردراز یافت. و در آخر عمر به واسطه...

برچسپ‌ها: شناسنامه هرات‌باستان و زنان سخنور

$8.99

$12.60

پاره‌ای از متن

عبدالرحمن بن‌عبدالجبار می‌گوید: بنای شهر هرات درعهد طهمورث بن‌هوشنگ بن فرست بن کیومرث بود و چون طهمورث درنعمت وناز عمردراز یافت. و در آخر عمر به واسطه اخذ باج وخراج وظلم بررعایا اکثر مردم از او متنفر شدند و هر کدام مجبوراً جلاوطنی را اختیار کردند.

تازه‌ترین‌ها