پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

مکتب دیوبند

پاره‌ای از متن:مهم‌ترین دلیل درونی‌ای که وی برای ظهور بنیادگرایی ذکر می‌نماید توقف اجتهاد و سرکوب حرکت‌های اصلاحی به نام مبارزه با بدعت است. وی می‌افزاید: « گر معتزله رشد...

برچسپ‌ها: سیاست، مکتب دیوبند،

$9.99

$14.00

پاره‌ای از متن:

مهم‌ترین دلیل درونی‌ای که وی برای ظهور بنیادگرایی ذکر می‌نماید توقف اجتهاد و سرکوب حرکت‌های اصلاحی به نام مبارزه با بدعت است. وی می‌افزاید: « گر معتزله رشد می‌یافت، امروز صورت مسئله در کشور‌های اسلامی تفاوت می‌کرد و رنسانس نه در غرب که در کرانه‌های فرات اتفاق می‌افتاد. در شرق اما اتفاق دیگری افتاد. از قرن دهم باب اجتهاد بسته شد، ولی حرکت تاریخ توقف نکرد. انقلابات صنعتی به وجود‌آمد، ولی فقه اسلامی به همان شکل سنتی خود باقی ماند. در نتیجه امروز، اسلام با دو معضل مدرنیته و سکولاریسم روبروست. یافتن راهی آن مسیری که غرب پیمود، از نظر برک تنها با تجدد خود اسلام میسر است و اسلام نیز ظرفیت تجدد پذیری را دارد.

تازه‌ترین‌ها