پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

خنده‌ی سازنده

طنز سلاح بران و نیرومندی‌ است که با استفاده از آن میتوان بدی‌ها، زشتی‌ها، نقایص و کاستی‌ها را به باد انتقاد گرفت و مسخره کرد. بزرگترین ژورنالیستان جهان با استفاده...

برچسپ‌ها: آموزش و پرورش ، دوکتور سعدلایف و کاظم آهنگ ، هنر ، کهنه

$10.99

$15.40

طنز سلاح بران و نیرومندی‌ است که با استفاده از آن میتوان بدی‌ها، زشتی‌ها، نقایص و کاستی‌ها را به باد انتقاد گرفت و مسخره کرد. بزرگترین ژورنالیستان جهان با استفاده از این ژانر ژورنالیستیک مظاهر ناشاسیته جامعه را انتقاد کرده‌اند. کار برد این ژانر در مطبوعات کشور عزیز ما سابقه‌ی طولانی دراد و انواع و اقسام گونه‌گون این ژانر را می‌توان در مطبوعات کشور جستجو کرد اما جای مطالعه‌‌ی علمی سیستماتیک این ژانر تا هنوز در کشور ما خالی بوده و تحقیقات و مطالعاتی در زمینه صورت نگرفته بود. جای مسرات است که در سلسله نشرات اتحادیه ژورنالیستان ج.ا. این بار توفیق می‌یابیم تا اثری تحت نام (خنده‌ی سازنده) که در برگیرنده دو ژانر طنزی یعنی فلیتان و پامفیلت است برای ژورنالیستان پیشکش نماییم.  

تازه‌ترین‌ها