پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

میکروب حسادت

  • نویسنده: ماریا چیتزی
  • مترجم: عایشه ایلیاد
  • قطع: خشتی
  • نوبت چاپ: اول، 1398
  • صفحات: 29
  • نوع جلد: نرم
  • ناشر: بنگاه نشر گهواره
  • موجودی: موجود
  • وزن: 170 g
  • SKU:

پاره‌ای از متن:  بود نبود، زیر آسـمان کبود، نانفروشـی بود به نام «دوستی.»مـردم همیشـه از این نانفروشـی خریـد میکردند و هر روز بـرای خرید، در یک صف طولانی منتظر میایستادند.اجمـل...

برچسپ‌ها: Children ، Gahwara Books

$5.99

$8.40

پاره‌ای از متن: 

بود نبود، زیر آسـمان کبود، نانفروشـی بود به نام «دوستی.»
مـردم همیشـه از این نانفروشـی خریـد میکردند و هر روز بـرای خرید، در یک صف طولانی منتظر میایستادند.
اجمـل همیشـه بـا همـکارش حامـد، در مـورد مـواد نان و شـیرینی مثـل: آرد، بـوره، پنیـر، نمـک، روغـن زیتـون، خمیرمایـه، مسـکه، کشـمش، کنجـد و...
صحبـت میکـرد. اجمـل و حامـد یک گـروه دونفری خوب و صمیمـی بودند و همیشه در کارها به همدیگر کمک میکردند.
همـه چیـز بـه خوبـی و خوشـی پیـش میرفت تـا اینکـه یک شـب میکروب وحشتناک حسادت به نانفروشی آمد ...

تازه‌ترین‌ها