پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

حقوق اساسی افغانستان

پاره‌ای از متن:   بی تردید حقوق اساسی، یکی از مهم‌ترین شاخه‌های دانش حقوق است که به ساختار دولت و نحوه‌ی طراحی نظام سیاسی و کارکرد ارکان عمده‌ی دولت و...

برچسپ‌ها: حقوق ، حقوق اساسی افغانستان ، سرور دانش

$20.99

$29.40

پاره‌ای از متن:

 

بی تردید حقوق اساسی، یکی از مهم‌ترین شاخه‌های دانش حقوق است که به ساختار دولت و نحوه‌ی طراحی نظام سیاسی و کارکرد ارکان عمده‌ی دولت و نسبت آن‌ها با یک‌دیگر و وظایف متقابل دولت و شهروندان می‌پردازد. مسایلی چون تفکیک قوا، حدود صلاحیت‌های هر یک از آن‌ها، نحوه‌ی تعامل قوا با یک‌دیگر و کارکرد نهاد‌های انتخابی که همه در قانون اساسی به‌مثابه‌ی میثاق ملی انعکاس یافته از بحث‌های اصلی این شاخه از دانش حقوق است. اکنون که جامعه ما فرایند آزمون و خطا برای استقرار دموکراسی را تجربه می‌کند و در حال گذراندن مرحله‌ی حساس و تاریخی دولت‌سازی و نهادسازی است، توجه و اهتمام به حقوق اساسی و اگاهی از این شاخه‌ی حیاتی دانش حقوق، اهمیت دوچندان یافته است.

تازه‌ترین‌ها