پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

گذار به دموکراسی در افغانستان و نقش اتحادیه‌اروپا

پاره‌ای از متن:هنوز بنای قدرت در افغانستان سلسله‌مراتبی است. در بحث از تجربه اروپایی نشان دادیم که شکستن بنای سلسله‌مراتبی قدرت یکی از عوامل مهم رسیدن به دموکراسی در اروپا...

برچسپ‌ها: سیاست، دموکراسی، افغانستان، اتحادیه‌اروپا

$10.99

$15.40

پاره‌ای از متن:

هنوز بنای قدرت در افغانستان سلسله‌مراتبی است. در بحث از تجربه اروپایی نشان دادیم که شکستن بنای سلسله‌مراتبی قدرت یکی از عوامل مهم رسیدن به دموکراسی در اروپا بود. بنای قدرت اما در افغانستان همچنان سلسله‌مراتبی است. با این تفاوت که سلسله‌مراتب بنای قدرت در اروپا، کلیسا، شاه و اشراف بود، اما در افغانستان، اجتماعاتی به نام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک و اقوام دیگر است. ما هنوز در درون یک ساختار سلسله‌مراتبی، پیشامدرن و غیر دموکراتیک نفس می‌کشیم: ساختاری که به جای افراد و شهروندان، « مرتبه ها » در آن ایفای نقش می‌کنند. در درون این مرتبه‌ها، نقش افراد و شهروندان به مثابه فرد و شهروند در بخش سامان‌دهی زندگی خصوصی و زندگی سیاسی و عمومی فقط با میانجی مرتبه‌ها ممکن می‌گردد. انضمامی‌ترین نمای مرتبه‌های اجتماعی در ترکیب نهاد ریاست جمهوری ( رییس جمهوری و معاونان وی ) در سه دور بازی قدرت به روشنی قابل دید و قابل درک بود. همه این مرتبه‌ها قبل از انتخابات در ساختار زمخت ذهنی ما به صورت تغییر ناپذیر مشخص است. رأی ما رییس جمهور‌ساز نیست، بلکه خون ما رییس جمهور‌ساز است. انتخابات در جابه‌جایی و بر هم زدن آن مرتبه‌ها هیچ اثری ندارد. تنها در داخل آن مرتبه‌ها و کلیت‌هاست که رأی می‌تواند افراد را جابه جا کند.

تازه‌ترین‌ها