پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

فلسفۀ سیاسی متعالیه

 • نویسنده: دکتر محمد‌قاسم الیاسی
 • قطع: رقعی
 • نوبت چاپ: اول،بهار، 1397
 • صفحات: 354
 • نوع جلد: نرم
 • شابک: 978-9936-638-73-0
 • توضیحات بیشتر: برگ آرا زهرا احمدی
 • ناشر: موسسه‌ی نشر واژه
 • موجودی: 5 موجود
 • وزن: 485 g
 • SKU:

پاره‌ای از متن:   از دیر باز میان فیلسوفان و پژوهشگران، مفهوم شناسی و روش شناسی یکی از بحث جدی بوده، به گونه ای تا زمانی که روش و چارچوب...

برچسپ‌ها: فلسفه

$10.99

$15.40

پاره‌ای از متن:

  از دیر باز میان فیلسوفان و پژوهشگران، مفهوم شناسی و روش شناسی یکی از بحث جدی بوده، به گونه ای تا زمانی که روش و چارچوب نظری مسأله را روشن نساخته ایم یا مفاهیم را به درستی نشناخته ایم ، نوبت به بررسی و ارزیابی سایر مسایل نخواهد رسید؛ بدین روی، در این بخش، ضمن مفهوم شناسی و روش شناسی، به اختصار به مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی اشاره می شود که خاستگاه و خيزشگاه حکمت سیاسی متعالیه را تشکیل می دهد. در این پژوهش، با مقایسه‌ای که میان مبانی نظری حکمت سیاسی متعالیه با مبانی نظری فلسفه های‌ سیاسی غرب یا علم سیاست متعارفه و متدانيه صورت گرفته، ضمن اذعان به توانایی ها و ظرفیت های برخی فلسفه های سیاسی متعارفه برتری و امتیازات حکمت سیاسی متعالیه بیشتر مورد توجه واقع شده است. بدین سان به مبانی نظری حکمت سیاسی متعالیه می رسیم که ستون های بنیادین تولید حکمت سیاسی متعالیه خواهد.

تازه‌ترین‌ها