پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

امتحان شمول پوهنتون کابل

پاره‌ای از متن: ‌مسؤلیت‌های داوطلبان امتحان: ۱-‌ شاگردان باید قبل از روز امتحان در روزمه‌های معینه رهنمایی خود را به طرز و چگونگی امتحان آشنا سازند. عدم آگاهی از نوعیت...

برچسپ‌ها: آموزش و پرورش ، اطلاعات عمومی ، کهنه

$11.99

$16.80

پاره‌ای از متن:

‌مسؤلیت‌های داوطلبان امتحان:

۱-‌ شاگردان باید قبل از روز امتحان در روزمه‌های معینه رهنمایی خود را به طرز و چگونگی امتحان آشنا سازند. عدم آگاهی از نوعیت امتحان عذر معقول شمرده نمی‌شود و رهنمایی امتحان در روز امتحان تشریح نمیگردد.

۲-‌ شاگردان باید به وقت معین حاضر باشند. شاگردانیکه بعد از وقت معین می‌آیند اجازه دخول در اطاق امتحان را ندارند. هر شاگرد باید برای یافتن اطاق معینه‌خود، از مؤظفین همان ساحه کمک بخواهد.

۳-‌ ممتحنین شاگردان را در چوکی‌های معین جا میدهند مه بعد تغییر جای برای شاگردان قطعاً مجاز نیست.

۴-‌ آوردن هر نوع کتاب، یادداشت، کتابچه، سلاید رول و غیره وسایل درسی جداً ممنوع است...

 

تازه‌ترین‌ها