پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

دیوان فانی

پاره‌ای از متن:     کتابی که در پیش رو دارید، دیوان اشعار فارسی امیر نظام‌الدین علی شیر نوایی متخلص به فانی است. دیوان فانی در گذشته های نه‌چندان دور...

برچسپ‌ها: ادبیات ، دیوان فانی ، سنچارکی

$17.99

$25.20

پاره‌ای از متن:

 

 

کتابی که در پیش رو دارید، دیوان اشعار فارسی امیر نظام‌الدین علی شیر نوایی متخلص به فانی است. دیوان فانی در گذشته های نه‌چندان دور چند مرتبه در تاشکند‌، دوشنبه و تهران به صورت گزیده چاپ و نشر شده است، مصحح این دیوان، نظر به پیشنهاد دکتر محمد یعقوب واحدی، اقدام به گرد‌آوری و تصحیح دیوان فارسی این شاعر عراف نموده است. اگر چه نسخه‌های عکسی دیوان فانی متعلق به کتابخانه‌ی مجلس شورای اسلامی در تهران و نسخه بدل دیوان فانی در کتابخانه‌ی مرکزی تهران را در اختیار داشتم، نسخه بدل دیوان فانی که اصل آن در کتابخانه‌ی ملی پاریس به شماره رقم ۱۳۴۵ نگهداری می‌شود، در تملک آقای محمد حلیم یارقین بود، توسط استاد رحیم ابراهیم به دست آمد و نسخه‌‌ی عکسی از خزائن‌القصیده که اصل آن مربوط به کتابخانه‌‌ی مجلس شورای اسلامی تهران است از سال‌های قبل با خود داشتم. با این چهار نسخه‌ی خطی به کار تصحیح سعی نمودم.

 

تازه‌ترین‌ها