پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

دری صنف 6

نوشتن مهارت مهمی است که می‌توان از دو منظر به آن نگاه کرد. اول اهمیت و کاربرد نوشتن به عنوان ابزاری مهم برای برقراری ارتباط، انتقال مفاهیم، به اشتراک گذاشتن...

برچسپ‌ها: Children ، آموزش و پرورش ، فاطمه مهدوی ، کودک

$13.99

$19.60

نوشتن مهارت مهمی است که می‌توان از دو منظر به آن نگاه کرد. اول اهمیت و کاربرد نوشتن به عنوان ابزاری مهم برای برقراری ارتباط، انتقال مفاهیم، به اشتراک گذاشتن عقاید و نظرات و ایده‌های خود با دیگران و دوم اهمیت تمرین فعل نوشتن در رشد توانایی‌های ذهنی و پرورش خلاقیت.

تازه‌ترین‌ها