پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

چشمان زاغ تو

چه دلگیر سرد است لحظه‌ها پشت نَی‌زاران یک چمدان و چند دست لباس رنگ‌رفته به سفر می‌رود از خود صبح هوای اتاقم در کرده  و چایی مثل لحظه‌ها سرد شده...

برچسپ‌ها: ادبیات ، شعر ، نازی شریفی

$12.99

$18.20

چه دلگیر

سرد است لحظه‌ها

پشت نَی‌زاران یک چمدان

و چند دست لباس رنگ‌رفته به سفر می‌رود

از خود صبح هوای اتاقم در کرده

 و چایی مثل لحظه‌ها سرد شده

 

تازه‌ترین‌ها