پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

چهار رساله درباب زندگی

اثر حاضر ترجمه‌ای است از چهار رساله‌ی باستانی در حوزه‌ی فلسفه‌ی علمی: 1: «درباره زندگی خصوصی» نوشته‌ی سنکا، فیلسوف رواقی. 2: «درباره‌ی آرامش ذهن» از همو. 3: «فرمان‌هایی چند درباب...

برچسپ‌ها: تاریخ ، فرفریوس ، فلسفه ، پلوتارک

$15.99

$22.40

اثر حاضر ترجمه‌ای است از چهار رساله‌ی باستانی در حوزه‌ی فلسفه‌ی علمی:

1: «درباره زندگی خصوصی» نوشته‌ی سنکا، فیلسوف رواقی.

2: «درباره‌ی آرامش ذهن» از همو.

3: «فرمان‌هایی چند درباب زناشویی» نوشته‌ی مارکلا.

4: نامه‌ی فرفریوس یه همسرش مارکلا.

زیستن سه گونه است، و مکرر این پرسش را می‌شنوی که بهترین این سه کدام است. گونه‌ی نخست حیاتی است عجین با لذت، دومی عجین با تامل، و سومی عجین با کنش. اگر ما پیش از هر چیز از همه‌ی ستیزه‌جویی و آن انزجارخلل‌ناپذیرمان نسبت به کسانی که راهی جز راه ما را برگزیده‌اند دست بکشیم، خواهیم دید که این سه گونه‌ی زیستن، تحت لوای عناوین گوناگون، جملگی راه یه جایی واحد می‌برند.

تازه‌ترین‌ها