پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

بزرگترین اختراعات و اکتشافات جهان

پاره‌ای از متن:   انسان پیوسته تلاش کرده است، باقوه‌ی تعقل و ادارک به ساحل خوشبختی برسد، راحت زندگی کند و همیشه سعی کرده است با اختراعات و ابداعات مختلف...

برچسپ‌ها: تاریخ ، جغرافیا ، دوکتور هینس شایدر باور

$13.99

$19.60

پاره‌ای از متن:

 

انسان پیوسته تلاش کرده است، باقوه‌ی تعقل و ادارک به ساحل خوشبختی برسد، راحت زندگی کند و همیشه سعی کرده است با اختراعات و ابداعات مختلف در قانون طبیعت نفوذ کند و سرانجام فرمانروای آن گردد.واضحا بین انسانان بدوی و آدمهای امروز از نگاه طرز زندگی، فرق فاحشی موجود است. وسایل معیشت امروز سبب گردیده است که دوره‌ی زندگی انسان را طور اوسط بتناسب انسان بدوی دو برابر ارتقا دهد. بشر موفق به اختراع پارچه‌های گردید که در طبیعت به شکلی که از آن استفاده شود وجود نداشت است و به این صورت راه زندگی را برایش هموارساخت. وسایل مدرن حمل و نقل، طول فواصل را از بین برد و با رویکار آمدن رادیو و تلفن، جهان پهناور ما کوچک‌تر شد و بلاخره مغر الکترونیک  جای محاکمات فکری بشر را اشغال کرد.

تازه‌ترین‌ها