پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

بلخی‌های هند

پاره‌ای از متن:   در این باره که قافله‌های علما، ادبا، شعرا، مصنفان و صوفیان بلخ در کدام دوره دست به مهاجرت زده و به کدام کشورهای جهان سرازیر شدند،...

برچسپ‌ها: تاریخ ، تاریخ افغانستان ، دوکتور میرویس بلخی ، زندگی نامه

$10.99

$15.40

پاره‌ای از متن:

 

در این باره که قافله‌های علما، ادبا، شعرا، مصنفان و صوفیان بلخ در کدام دوره دست به مهاجرت زده و به کدام کشورهای جهان سرازیر شدند، در مصادر تواریخ موجود اسنادی در دست نیست. از اقتباسات تاریخی بر می‌آید که مردم بلخ چه قبل از هجوم تاتار و چه پس از آن، به اقصا نقاط جهان مسافرت می‌کردند. در این میان از مسافرت و مهاجرت  اهل بلخ به هندوستان در اسناد فراوان تاریخی تذکراتی رفته است. در شهرهای بزرگ این سرزمین اهالی بلخ سکنت گزیدند و به مرور زمان به مردمان بومی هند تبدیل شدند. در میان مسافران و مهاجران بلخی که به سمت هندوستان رفته‌اند به خصوص در میان صوفیان، سادات بلخ نسبت به دیگران سبقت جسته‌اند. شاید نخستین مهاجر بلخی که تاریخ در ذهن خود دارد، مسافرت پدر امیرخسرو بلخی دهلوی( متوفای ۷۲۰هـ)، امیرسیف‌الدین محمود است.

تازه‌ترین‌ها