پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

اندیشه‌های مذهبی دوره‌ی کوشانی

پاره‌ای از متن: ‌پیش از نزول قرآن کریم بر پیغمبر اسلام (ص) و پیش از میلاد مسیح آنگاه که هنوز افکار، نظرات و اندیشه‌های انسانی به مطالعه و بررسی علمی...

برچسپ‌ها: تاریخ ، دین و مذهب ، کاندید اکادمیسین عبدالغفور باهر ، کهنه

$11.99

$16.80

پاره‌ای از متن:

‌پیش از نزول قرآن کریم بر پیغمبر اسلام (ص) و پیش از میلاد مسیح آنگاه که هنوز افکار، نظرات و اندیشه‌های انسانی به مطالعه و بررسی علمی نظام طبیعت و ماورای طبیعت بسیج نشده بود در شرق دو مذهب اخلاقی متمایز وجود داشت:

 ۱-‌ مذهب اخلاقی در شرق دور

۲-‌ مذهب اخلاقی در شرق میانه

 

۱-‌ مذهب اخلاقی در شرق دور:

سلوک و روش اخلاقی شرق دور، بر محور مکان و زمان می‌چرخید که هدف و مقصود آن کمال نوعی برای بشر بود. پیروان این مذهب به این عقیده‌ی فکر و اندیشه بودند که زمان مانند مکان دایروی است که به دور خود می‌چرخد و به نقطه‌ای می‌انجامد که از آنجا دور خود را آغاز کرده است، این چرخش می‌تواند که به نسبت روز، ماه،‌ سال، قرن و یا حصه‌ای از آن باشد. عمر انسان نیز به مثابه‌ی دوره‌ای است که از نقطه‌ای آغاز شده به همان نقطه منتهی میشود و دوباره از همان نقطه آغاز می‌نماید یا قوس صعودی و یا نزولی را پیموده و بعد به‌همان نقطه‌ای می‌انجامد که از آن آغاز نموده است.

 

تازه‌ترین‌ها