پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

افسانه‌ای مغول دختر و اَرَب بچه

پاره‌ای از متن: افسانه‌ی ارب‌بچه و مغول‌دختر در میان هزاره‌های افغانستان و به ویژه هزاره‌های جاغوری شهرت زیادی دارد. در این افسانه ارب‌بچه فرزند مرد فقیری از رعایای پادشاه است....

برچسپ‌ها: ادبیات ، افسانه ، تاریخ ، دکتر حفیظ شریعتی ، رمان

$10.99

$15.40

پاره‌ای از متن:

افسانه‌ی ارب‌بچه و مغول‌دختر در میان هزاره‌های افغانستان و به ویژه هزاره‌های جاغوری شهرت زیادی دارد. در این افسانه ارب‌بچه فرزند مرد فقیری از رعایای پادشاه است. مغول‌دختر، شاهزاده است که در آغوش ناز و نعمت بزرگ شده است. گونه‌یی از افسانه‌های دو دل‌داده که فقط در افسانه می‌تواند اتفاق بیفتد. ارب‌بچه، عرب بچه نیست، بلکه فرزند یکی ار طایفه‌های کهن هزارگی است که به طایفه ارب معروف بوده است. مغول‌دختر، دختر یکی از شاهان هزارگی است که روزگاری به شاران بامیان یا شیران بامیان معروف بوده‌اند. بدون‌ شک این افسانه، ریشه‌ی واقعی داشته است و روزگاری در هزارستان اتفاق افتاده است؛ اما در گذر زمان چیزی برآن اضافه و یا از آن کم شده است. بدین‌سان این افسانه ربطی به مغولان ندارد؛ اما گذر زمان تغیراتی در افسانه آورده است و باعث شده است مردم نام شاهزاده را به شاهزاده مغولی عوض کنند.

تازه‌ترین‌ها