پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

کهنه‌کتاب

در این بخشِ ویب‌سایت، با کتاب‌هایی سروکار دارید که همگی دستِ‌دوم‌ و استفاده‌شده هستند. کهنه‌کتاب‌ها از لحاظ قیمت با کتاب‌های نو تفاوت چندانی ندارند و بیشترِ مواقع ارزان‌تر عرضه می‌شوند. شاید کسانی از این دست کتاب‌ها خاطراتی داشته‌باشند و به همین دلیل گاهی نسبت به کتاب‌های نو ترجیح داده می‌شوند. کتابِ کابل این کتاب‌ها را از لحاظ نو بودن و کهنگی به سه دسته‌ی «خوب»، «متوسط» و «قابل قبول» تقسیم‌بندی کرده است.

نمایش 1 تا 20 از 104 مورد
کهنه‌کتاب

$10.99

$15.40

-29%
کهنه‌کتاب
کهنه‌کتاب

$10.99

$15.40

-29%
ناموجود
کهنه‌کتاب
کهنه‌کتاب

$15.99

$22.40

-29%
کهنه‌کتاب

$10.99

$15.40

-29%
کهنه‌کتاب

$10.99

$15.40

-29%
کهنه‌کتاب

$10.99

$15.40

-29%
کهنه‌کتاب
کهنه‌کتاب
کهنه‌کتاب
کهنه‌کتاب

باز فریاد بلورخانم تو حیاط دنگال می‌پیچید. امان آقا،...

$15.99

$22.40

-29%
کهنه‌کتاب

$16.99

$23.80

-29%
کهنه‌کتاب

$15.99

$22.40

-29%
کهنه‌کتاب
کهنه‌کتاب
کهنه‌کتاب

پاره‌ای از متن:     قلم بود و کاغذ،...

$10.99

$15.40

-29%
کهنه‌کتاب
کهنه‌کتاب
کهنه‌کتاب