پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

افغانستان در دورۀ صدارت سردار محمد هاشم خان

«افغانستان در دورۀ صدارت محمد هاشم خان از 1308-1325 ه – ش» عنوان اثر علمی‌ای که توسط محترمه محقق راحله مرزایی عضو علمی انستیتوت تاریخ و اتنوگرافی جهت ترفیع به...

برچسپ‌ها: Afghanistan Histori ، تاریخ ، تاریخ افغانستان ، محقق راحله مرزایی

$40.99

$57.40

«افغانستان در دورۀ صدارت محمد هاشم خان از 1308-1325 ه – ش» عنوان اثر علمی‌ای که توسط محترمه محقق راحله مرزایی عضو علمی انستیتوت تاریخ و اتنوگرافی جهت ترفیع به رتبۀ علمی معاون سرمحقق نگارش یافته است.

تازه‌ترین‌ها